Proiect “Dezvoltarea capacitatii de inovare a clusterului Romanian Textile Concept” (InoTex)

Titlul proiectului: “Dezvoltarea capacitatii de inovare a clusterului Romanian Textile Concept”

Program: PNCDI III

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0015 / 3CLS ⁄ 2018

Sursa finantarii: Proiect finantat de Ministerul Cercetarii si Inovarii, CCCDI-UEFISCDI; program PNCDI III

Beneficiar Proiect: Asociatia Romanian Textile Concept

Manager proiect: Sara Wechsler

Data inceput proiect: 01.07.2018

Data sfarsit proiect: 30.06.2020

Scopul proiectului “Dezvoltarea capacitatii de inovare a clusterului Romanian Textie Concept” este sustinerea cresterii competitivitatii membrilor clusterului si a dezvoltarii economice durabile a sectorului de confectii textile in regiunea Muntenia Sud prin facilitati si servicii tehnologice competente rezultate din activitati de CDI oferite de clusterul RTxC. Prin implementarea acestui proiect se doreste sprijinirea clusterului RTxC in elaborarea agendei de cercetare dezvoltare inovare, dar si asumarea planului de implementare, prin orientarea eforturilor comune a membrilor clusterului.

Capacitatea de inovare a IMM-urilor membre in cluster trebuie sa devina una dintre caracteristicile particulare ale acestui sector, alaturi de flexibilitate si orientarea catre nevoile pietei. Succesul activitatilor
inovative derulate de catre IMM –uri se va concretiza atat in dezvoltarea pietelor prin introducerea de produse noi sau imbunatatite, cat si prin imbunatatirea si inovarea in domeniul proceselor organizatorice si tehnologice specifice fiecarei firme, inclusiv a proceselor de distributie. Organizarea mai buna a actorilor economici ar favoriza trecerea intr-o etapa calitativ superioara si ar permite mentinerea industriei textile si de confectii in randul sectoarelor competitive ale Regiunii Sud Muntenia.

Principalele obiective urmarite in cadrul acestui proiect sunt:
- Consolidarea capacitatii EMCului in a utiliza in comun toate resursele, ceea ce va asigura implementarea agendei strategice CDI si va conduce la o dezvoltare sustenabila bazata pe inovare si internationalizare
- Cresterea gradului de (eco)-inovare al intreprinderilor din cluster din Regiunea Sud Muntenia in vederea implementarii conceptului de economie circulara
-Sprijinirea IMM- urilor din regiunea Muntenia Sud din sectorul textilelor in ce priveste sustenabilitatea afacerilor, produselor /serviciilor prin identificarea si facilitarea proiectelor de afaceri ca rezultat al unei cercetari si dezvoltarea tehnologiilor precum si a parteneriatelor dintre mediul de afaceri si mediul academic
- Cresterea capacitatii echipei de management a clusterului RTxC si a membrilor sai de a se conecta si integra in lanturi si retele europene si internationale din domeniul textil

Etapele de realizare a proiectului sunt:

ETAPA 1. Elaborarea agendei strategice de CDI – data finalizare 31.12.2018
- Activitatea 1.1 Analiza stadiului actual - activitate indeplinita
- Activitatea 1.2 Planificare strategica – activitate indeplinita
- Activitatea 1.3 Audituri de inovare – activitate indeplinita
- Activitatea 1.4 Grup de lucru Inovare – activitate indeplinita

REZULTATE ETAPA 1
- „Studiu privind stadiul actual al gradului de inovare al clusterului RTxC”, realizat pe baza de chestionare, 24 de firme fiind intervievate in vederea analizarii surselor si oportunitatilor de inovare la nivelul clusterului
- „Agenda strategica CDI preliminara”, care stabileste scopurile si obiectivele CDI ale clusterului.
- Organizare seminar strategic pe teme de inovare la Giurgiu, in care s-a definitivat Agenda strategica CDI preliminara a RTxC si s-au stabilit grupurile de lucru pe proiect
- Dezvoltarea cooperarii in cadrul clusterului – s-au extins si definitivat grupurile de lucru – Grup de lucru Inovare; Grup de lucru internationalizare; Grup de lucru educatie; Grup de lucru management proiecte
- Servicii specifice de inovare oferite companiilor din cluster (servicii de auditare tehnologica si de inovare si servicii de mentorat / coaching de specialitate firmelor din cluster) prin realizarea de 21 de audituri tip business review, 5 audituri specializate de inovare si 1 audit inovare tip competence mapping, prin care s-a evaluat gradul de inovare a firmelor, potentialul /orientarea catre inovare si li s-au facut recomandari pentru dezvoltarea activitatii prin servicii de sustinere financiara si non-financiara sau pentru gasirea de noi oportunitati de busniess
- S-au stabilit etapele procesului de planificare strategica si s-a elaborarat un Draft de agenda strategica CDI prin activitati ce au vizat analiza categoriilor de produse/ tehnologii/ servicii/ procese ce urmeaza a fi dezvoltate de cluster / membrii culsterului.
- Anexa manual identitate vizuala – prin care s-au stabiliti elementele de identitate vizuala corespunzatoare proiectului si regulile de folosire a acestora
- Plan de comunicare si diseminare – care stabileste scopul planului de comunicare si diseminare, obiectivele si principiile comunicarii, Publicul tinta, mijloacele si activitatile de comunicare in cadrul proiectului
- Diseminarea proiectului pe pagina de social media a clusterului Facebook/Romanian Textile Concept
- Diseminarea proiectului pe sectiunea de stiri a web-site-ului clusterului
- Diseminarea informatiilor despre proiect la intalnirile si evenimentele la care reprezentantii clusterului au participat

ETAPA 2. Elaborarea planului de implementare si demarare proces extindere și internationalizare – data finalizare 31.12.2019
- Activitatea 2.1 Elaborarea agendei strategice de CDI – activitate indeplinita
- Activitatea 2.2 Stabilirea etapelor planului de implementare – activitate indeplinita
- Activitatea 2.3 Studiu privind valorificarea superioara a deseurilor textile – activitate in derulare
- Activitatea 2.4 Baza de date deseuri textile – activitate in derulare
- Activitatea 2.5 Activitati de formare – activitate in derulare
- Activitatea 2.6 Servicii de auditare a capacitatii de eco-inovare pentru membrii clusterului – activitate in derulare
- Activitatea 2.7 ESCA Silver Label
- Activitatea 2.8 Elaborarea planului de implementare
- Activitatea 2.9 Brokeraje internationale – activitate in derulare

REZULTATE ETAPA 2

- Organizare seminar strategic pe teme de inovare in care participantilor li s-a prezentat draftul de Agenda strategica finala
- Agenda Strategica de Cercetare-dezvoltare-inovare a clusterului a fost definitivata in urma comentariilor primite de la membrii
- s-au creat nuclee de cercetare pentru fiecare directie CDI identificata: Cresterea economica bazata pe cercetare – devoltare – inovare, Politici industriale adaptate erei globalizarii si Promovarea unei economii cu o rata mai mare de ocupare a fortei de munca
- stabilirea etapelor planului de implementare asociat agendei strategice de CDI a clusterului si a resurselor umane, materiale si financiare necesare pentru atingerea obiectivelor fixate, in functie de obiectivele strategice stabilite in agenda
- elaborarea unui Studiu privind valorificarea superioara a deseurilor textile din care reiese importanta si metodele de valorificare a deseurilor textile pentru obtinerea de noi produse, pe baza datelor colectate de la membrii clusterului
- crearea unei baze de date privind deseurile textile rezultate din procesul de productie, realizat prin colectarea de date
- organizare sesiune de instruire pe teme de finantare pentru membri
- organizare sesiune de instruire pentru echipa de management a clusterului
- realizare audituri de eco-inovare la 2 firme alese in functie de rezultatele activitatii 1.3
- realizare audit ESCA pentru reconfirmarea nivelului de excelenta al clusterului
- definitivarea planului de implementare asociat agendei strategice de CDI a clusterului prin finalizarea Planului de actiune pana in 2023
- participare diferite evenimente de brokeraj international in vederea diseminarii proiectului: Cea de-a patra intalnire informala de iarna a clusterelor – Piatra Neamt, European Cluster Conference – Connecting Ecosystems: Bridge. Inspire. Change – Bucuresti, Conferinta Internationala a Clusterelor din Transilvania 2019 – Cluj Napoca
- Diseminarea proiectului pe pagina de social media a clusterului Facebook/Romanian Textile Concept
- Diseminarea proiectului in cadrul evenimentului anual Ziua Clusterului Romanian Textile Concept – octombrie 2019
- Diseminarea proiectului in cadrul conferintei internationale a cercetatorilor din domeniul textil Tex Teh

ETAPA 3. Finalizarea procesului de elaborarea strategiilor clusterului de extindere pe pietele interne si de patrundere pe pietele externe – data finalizare 30.06.2020
Activitatea 3.1 – Manifestare stiintifica
Activitatea 3.2 – Planificarea dezvoltarii CIT
Activitatea 3.3 – Elaborarea strategiei clusterului de extindere si internationalizare

REZULTATE ETAPA 3

- Planificarea dezvoltarii unui Centru de Informare Tehnologica
- Elaborarea strategiei de internationalizare a clusterului
- Organizare manifestare stiintifica / seminar strategic diseminare rezultate proiect

In vederea indeplinirii activitatilor din cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii de inovare a clusterului Romanian Textile Concept” PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0015 / 3CLS ⁄ 2018, se vor derula mai multe achizitii publice, conform programului de achizitii publice atasat.
Program anual de achizitii

sigle
logomic