Proiect “Dezvoltarea capacitatii de inovare a clusterului Romanian Textile Concept” (InoTex)

Titlul proiectului: “Dezvoltarea capacitatii de inovare a clusterului Romanian Textile Concept”

Program: PNCDI III

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0015 / 3CLS ⁄ 2018

Sursa finantarii: Proiect finantat de Ministerul Cercetarii si Inovarii, CCCDI-UEFISCDI; program PNCDI III

Beneficiar Proiect: Asociatia Romanian Textile Concept

Manager proiect: Sara Wechsler

Data inceput proiect: 01.07.2018

Data sfarsit proiect: 30.06.2020

Scopul proiectului “Dezvoltarea capacitatii de inovare a clusterului Romanian Textie Concept” este sustinerea cresterii competitivitatii membrilor clusterului si a dezvoltarii economice durabile a sectorului de confectii textile in regiunea Muntenia Sud prin facilitati si servicii tehnologice competente rezultate din activitati de CDI oferite de clusterul RTxC. Prin implementarea acestui proiect se doreste sprijinirea clusterului RTxC in elaborarea agendei de cercetare dezvoltare inovare, dar si asumarea planului de implementare, prin orientarea eforturilor comune a membrilor clusterului.

Capacitatea de inovare a IMM-urilor membre in cluster trebuie sa devina una dintre caracteristicile particulare ale acestui sector, alaturi de flexibilitate si orientarea catre nevoile pietei. Succesul activitatilor
inovative derulate de catre IMM –uri se va concretiza atat in dezvoltarea pietelor prin introducerea de produse noi sau imbunatatite, cat si prin imbunatatirea si inovarea in domeniul proceselor organizatorice si tehnologice specifice fiecarei firme, inclusiv a proceselor de distributie. Organizarea mai buna a actorilor economici ar favoriza trecerea intr-o etapa calitativ superioara si ar permite mentinerea industriei textile si de confectii in randul sectoarelor competitive ale Regiunii Sud Muntenia.

Principalele obiective urmarite in cadrul acestui proiect sunt:
- Consolidarea capacitatii EMCului in a utiliza in comun toate resursele, ceea ce va asigura implementarea agendei strategice CDI si va conduce la o dezvoltare sustenabila bazata pe inovare si internationalizare
- Cresterea gradului de (eco)-inovare al intreprinderilor din cluster din Regiunea Sud Muntenia in vederea implementarii conceptului de economie circulara
-Sprijinirea IMM- urilor din regiunea Muntenia Sud din sectorul textilelor in ce priveste sustenabilitatea afacerilor, produselor /serviciilor prin identificarea si facilitarea proiectelor de afaceri ca rezultat al unei cercetari si dezvoltarea tehnologiilor precum si a parteneriatelor dintre mediul de afaceri si mediul academic
- Cresterea capacitatii echipei de management a clusterului RTxC si a membrilor sai de a se conecta si integra in lanturi si retele europene si internationale din domeniul textil

Etapele de realizare a proiectului sunt:
1. Elaborarea agendei strategice de CDI – data finalizare 31.12.2018
- Activitatea 1.1 Analiza stadiului actual - activitate indeplinita
- Activitatea 1.2 Planificare strategica – activitate indeplinita
- Activitatea 1.3 Audituri de inovare – activitate indeplinita
- Activitatea 1.4 Grup de lucru Inovare – activitate indeplinita

2. Elaborarea planului de implementare si demarare proces extindere și internationalizare – data finalizare 31.12.2019
- Activitatea 2.1 Elaborarea agendei strategice de CDI – activitate in derulare
- Activitatea 2.2 Stabilirea etapelor planului de implementare
- Activitatea 2.3 Studiu privind valorificarea superioara a deseurilor textile
- Activitatea 2.4 Baza de date deseuri textile
- Activitatea 2.5 Activitati de formare
- Activitatea 2.6 Servicii de auditare a capacitatii de eco-inovare pentru membrii clusterului
- Activitatea 2.7 ESCA Silver Label
- Activitatea 2.8 Elaborarea planului de implementare
- Activitatea 2.9 Brokeraje internationale – activitate in derulare

3. Finalizarea procesului de elaborarea strategiilor clusterului de extindere pe pietele interne si de patrundere pe pietele externe – data finalizare 30.06.2020

In vederea indeplinirii activitatilor din cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii de inovare a clusterului Romanian Textile Concept” PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0015 / 3CLS ⁄ 2018, se vor derula mai multe achizitii publice, conform programului de achizitii publice atasat.
Program anual de achizitii

sigle
logomic